Hoạt động công ty

Vedeo Clip - Hello Canvas Outing Cần Thơ Team! Vedeo Clip - Hello Canvas Outing Cần Thơ Team!
Check out this video on YouTube: Hello Canvas Outing Cần Thơ Team! Quen share với mấy chiến hữu đi Cần Thơ!!! Preview YouTube video Hiệp hội doanh nhân trẻ| Chào ngày mới| HTV7
Thư cảm ơn Quỹ ĐHĐGĐ gởi Khai Trí! Thư cảm ơn Quỹ ĐHĐGĐ gởi Khai Trí!
Thư cảm ơn Quỹ ĐHĐGĐ gởi Khai Trí.
Đồng hành cùng các em HS đến giảng đường ở Thạnh Hóa, Long An Đồng hành cùng các em HS đến giảng đường ở Thạnh Hóa, Long An
Vào ngày 25/03/2013, Trung Tâm Dịch thuật - Gia sư Khai Trí cùng tham gia với Quỹ Đồng Hành đến Giảng Đường tại xã Thạnh Hóa, tỉnh Long An.