Tuyển CTV BiênPhiên dịch đa ngôn ngữ

Chúng tôi luôn tìm kiếm nhng cá nhân tài năng, nhng nhóm cng tác viên chuyên nghip và cam kết cng tác lâu dài cùng đi ngũ ca chúng tôi.
 
Đ đáp ng đòi hi ca công vic, yêu cu t phía khách hàng và s phát trin ca Công ty, chúng tôi có nhu cu tuyn dng nhng cng tác viên biên dch đa ng (có đăng ký ch ký con du ti phòng tư pháp ca các qun), biên dch: Tiếng Anh, Pháp, Đc, Nga, Nht, Hàn, Trung, Ý, Tip, Séc, Slovakia, Ha Lan, Ba Lan, Hungari, Tây Ban Nha, B Đào Nha, Đan Mch, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nauy, Hy Lp,
 
Yêu cu công vic: Biên dch tt, thành tho tin hc, yêu thích công vic biên dch, nhit tình,  sáng to và có trách nhim trong công vic.
 
Yêu cu trình đ: Đã tt nghip các trường Đi Hc loi khá, gii chuyên ngành biên phiên dich hoc hin đang là Sinh Viên năm cui chuyên ngành biên, phiên dch
 
Kinh nghim: Phi có ít nht 03 năm kinh nghim trong lĩnh vc biên dch. ưu tiên các  ng viên có kinh nghim làm vic hoc cng tác vi các công ty dch thut, nhà xut bn, báo, tp chí...
 
Hình thc làm vic: Bán thi gian
 
S lượng cn tuyn: Không gii hn, tuyn liên tc
 
Mc lương: Tr lương theo tng HĐ giao dch
 
Thi gian th vic: Dch th 1 bài được giao (khong 1 trang)
 
H sơ bao gm: Đơn xin vic, ghi rõ kinh nghim v biên dch, tài liêu đã tng dch, bng cp liên quan. Cung cp thông tin theo form yêu cu Don Dang Ky CTV -Khai Tri translation
 
Gi CV qua email: sales@khaitrico.com hoc www.khaitrico.com