Tuyển Trợ lý giám đốc

- Dịch thuật các tài liệu, phiên dịch tiếng Anh cho Tổng giám đốc trong các cuộc họp với đối tác nước ngoài, hoặc đi công tác nước ngoài;

- Trợ giúp Tổng giám đốc quản lý thời gian và kiểm soát công việc;

- Giúp việc cho Tổng giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;

- Hỗ trợ phòng Thị Trường khi liên hệ khách hàng;

- Lên lịch họp công tác của Tổng giám đốc; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, soạn thảo văn bản, lập các báo cáo và chuẩn bị các công việc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;

- Tham gia các cuộc họp của các bộ phận theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

- Nhận lệnh trực tiếp từ Tổng giám đốc và truyền đạt lệnh theo yêu cầu công việc được giao. Nhắc nhở các đơn vị, phòng ban trực thuộc thực hiện các công việc đã được Tổng giám đốc giao bằng văn bản hoặc ngay tại cuộc họp;

- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty;

- Giao, nhận chứng từ theo yêu cầu của Tổng giám đốc;

- Đặt, kiểm tra và thực hiện các thủ tục thanh toán về phòng khách sạn, nhà hàng, đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe, … cho Tổng giám đốc;

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:

- Tiếng Anh giỏi

- Ngoại hình khá

- Có thể đi công tác thường xuyên

- Chịu đựng áp lực cao

 

- Giao tiếp tốt